Menu
Your Cart

Büyüyenay Yayınları

Büyüyenay Yayınları,Kitap Plaza
Marka: Büyüyenay Yayınları Ürün Kodu: 9786059268028
Her kitabın bir serüveni var. Bu serüven, önce bizzat yazarın yaşadığı sonra okuruyla paylaştığı bir kaderdir aslında. 'İz'ler ne bir roman ne de bir sinema senaryosu. Ama fotoğraf karelerinin peş peşe akışına benzeyen formatı, geçmişi ve yaşanılan anı iç içe buluşturması; gerçekte kurgu ya da biçi..
22,10 TL 34,00 TL
Marka: Büyüyenay Yayınları Ürün Kodu: 9786059268370
A'mâk-ı Hayâl, Cumhuriyet öncesi edebiyatımızın hem en şanslı hem de en şans¬sız kitabıdır. İlk baskısının (1910) üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçmesine karşın hâlâ ilgi görmesi, sevilerek okunması ve buna bağlı olarak farklı yayınevle¬rince üst üste basılması, onun ne kadar şanslı olduğunu gös..
26,00 TL 40,00 TL
Marka: Büyüyenay Yayınları Ürün Kodu: 9786059268462
Her kitabın bir kaderi var... İşte bu kitabın da ortaya çıkmasının ilginç bir hikâyesi var. Geçmişte İstanbul'un mûtena bir sayfiyesi olan Erenköy'de, duvarlarla çevrili bahçe içinde koca koca ağaçların arasında heyûlâ gibi duran, içinde perilerin yaşadığı izlenimini veren metrûk bir köşkte, birtakı..
19,50 TL 30,00 TL
Marka: Büyüyenay Yayınları Ürün Kodu: 9786052071786
Acaibü'l- Acaibat, nereye böyle sorusuna şahitlik etmenin kıymetini hatırlatma çabasının yanı sıra kendi nefislerini yeren, birbirlerini uyaran ve mermameti ve sabrı tavsiye eden atalarımızın mesellerinden bizlere düşen hisse nedir sorusunu dert ediniyor. Bu kitabın müellifi der ki: Toydum, yeni te..
22,75 TL 35,00 TL
Marka: Büyüyenay Yayınları Ürün Kodu: 9786057683304
Üstad Sezai Karakoç'un ilk olarak Kasım 1988'de Diriliş Dergisi'nde yayımladığı Ağustos Böceği Bir Meşaledir şiiri, ilk baskısını 1989'da yapan Alınyazısı Saati kitabının ve bütün şiirlerini bir araya getiren Gün Doğmadan'ın son şiiri. Ağustos Böceği Bir Meşaledir hakkında ilk yayımlandığı tarihten ..
14,30 TL 22,00 TL
Marka: Büyüyenay Yayınları Ürün Kodu: 9786057683311
Sekizinci yüzyıldan başlayarak Anadolu'da ortaya çıkan ve bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin kurulmasında önemli rol oynayan ahîlik hem din hem de toplumsal bir teşkilâttır. Kardeşim anlamına gelen Arapça "ah" kelimesinden geldiği kabul edilen bu ifadenin Türkçe'deki "akı- cömert"den türetildiği kab..
26,00 TL 40,00 TL
Marka: Büyüyenay Yayınları Ürün Kodu: 9786055166205
İnsan, bir iradeye yani "seçme" yetisine sahip bir varlık. İnsana verilen bu özellik, onu biyolojik bir varlık olmaktan çıkararak ahlâkî bir varlık haline getirmekte. Bu yüzden, "seçme" yetisine yani "irade"ye sahip varlık olarak insanın bir kaideye, temel bir ilkeye sadakatle bağlanarak davranması..
26,00 TL 40,00 TL
Marka: Büyüyenay Yayınları Ürün Kodu: 9786057683373
"Ahlâk ve Hukuk" öncelikle hem bir birey olarak hem de toplumsal bir varlık olarak insanın topyekûn hayatını ve daha kapsamlı olarak da tüm insanlığı ilgilendiren merkezi konumdaki kavramlardan ikisidir. Ahlâk ve hukuk ilişkisinin insan hayatına ve toplumsal düzene nasıl bir anlam kattığı ve bu iliş..
32,50 TL 50,00 TL
Marka: Büyüyenay Yayınları Ürün Kodu: 9786057683281
Ahmet Atillâ Şentürk'ün Taşlıcalı Yahyâ Beğ'in Şehzâde Mustafa Mersiyesi yahut Kanunî Hicviyesi isimli eserinden sonra, şimdi de Ahmed Paşa'nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler başlığını taşıyan şerh çalışması okurlarımızla buluşuyor. Güneş Kasidesi'nin şairi Ahmed Paşa (v. 1496-97) 15. yüzyılın e..
22,10 TL 34,00 TL
Marka: Büyüyenay Yayınları Ürün Kodu: 9786059268073
Genelde insanın insana özelde de eşlerin birbirine göstermeleri gereken ahlâkî davranışlara temel olacak düşünceler ilk insandan bugüne insanları meşgul etmiş, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve ahlâk ilminin en önemli konuları haline gelmiştir. Bu konuda ortaya konulan düşünceler ve ilkeler insanları..
16,25 TL 25,00 TL
Marka: Büyüyenay Yayınları Ürün Kodu: 9786059268585
Osmanlı padişahları arasında reformist kişiliği ile bilinen II. Mahmud (1785-1839), Yeniçeri Ocağı'nı lağvedince yerine Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye adında yeni bir ordu kurdu. Bu ordunun eğitimi noktasında teorik altyapının oluşturulmasına da büyük ehemmiyet veren sultan, 15-20 yıllık kısa bir sü..
19,50 TL 30,00 TL
Marka: Büyüyenay Yayınları Ürün Kodu: 9786055166052
Araştırmaları ve kaleme aldığı eserleriyle büyük bir hayatın sahibi Ahmed Refik'in Âlimler ve Sanatkârlar isimli eseri, medeniyetimizin güçlü açılımlarından biri olan Osmanlı döneminde yaşamış, bilim ve sanat dünyasına kalıcı eserler ve etkiler bırakmış aydınları anlatıyor. Mimâr Sinan, Mimâr Davud..
31,20 TL 48,00 TL
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 323 (27 Sayfa)