Menu
Your Cart

Dinler Tarihi

Dinler Tarihi
Marka: Huzur Yayınevi Ürün Kodu: 9789944301299
Dünyanın yaratılışından ve Hz. Ademden başlayarak bütün hak peygamberleri geniş bilgilerle müslüman vatandaşlarımıza sunan bu eserde, baştan başa Kurân-ı Kerim ayetleri, Hadis-i kudsî ve Peygamberimizin mübarek hadisleri kaynak olmuştur. Bunun dışında daha birçok İslami kaynaklara başvurulmuştur. H..
60,00 TL 100,00 TL
Marka: Ayışığı Kitapları Ürün Kodu: 9789756336335
Bu çalışmada Antik ve Geç Antikçağ'da Anadolu, Ege ve Ortadoğu'da Hıristiyanlığın yayılmasında önemli rol oynayan Theosebes'lerin tarihi, temel inanışları ve mahiyeti hakkında bilgi vermeye çalıştık. Batı dillerinde "God-Fearers", Grekçede de "Theosebes" olarak bilinen gruplar Türkçe kaynaklarda "ta..
22,50 TL 30,00 TL
Marka: Ensar Neşriyat Ürün Kodu: 9786055623234
Yaşayan dünya dinlerini konu alan bu çalışma, mevcut dinleri taraftarlarının yaşamlarında yansımasını bulduğu şekliyle okuyucuya tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu kitapta dinlerin nihai kökeni ve dinlerdeki hakikat sorunu ele alınmamakta ve Tanrının, Mutlak Varlığın, meleklerin, peygamberlerin..
21,00 TL 30,00 TL
Marka: Ensar Neşriyat Ürün Kodu: 9786052174449
İslâm felsefesini değerlendirirken onu, İslâmî nasslardan uzak düşünmek mümkün değildir. Çünkü o, bir yanı ile bütün felsefeyi, diğer yanı ile İslâm Dini'ne bağlı bütün aklî ve manevî verileri içine alır. İslâm felsefesi, diğer felsefe cereyanları gibi iyi, güzel, doğru ve hakikat ile meşgul olmuş, ..
18,90 TL 27,00 TL
Marka: Ensar Neşriyat Ürün Kodu: 9789756794791
İslâm felsefesini değerlendirirken onu, İslâmî nasslardan uzak düşünmek mümkün değildir. Çünkü o, bir yanı ile bütün felsefeyi, diğer yanı ile İslâm Dini'ne bağlı bütün aklî ve manevî verileri içine alır. İslâm felsefesi, diğer felsefe cereyanları gibi iyi, güzel, doğru ve hakikat ile meşgul olmuş, ..
16,80 TL 24,00 TL
Marka: İnsan Yayınları Ürün Kodu: 9799755743799
Tarihçilere göre matematik ve tıp alanında hicrî VI. yüzyılın en önde gelen kişilerinden biri olan Samuel b. Yahya birtakım tarih kitapları vasıtasıyla öğrendiği Hz. Muhammed'in hayatından oldukça etkilenir ve onun mesajını öğrenmek için büyük bir çaba sarfeder. Daha sonra Kur'an araştırmalarına yön..
10,50 TL 14,00 TL
Marka: Hak Yayınları Ürün Kodu: 3002682100228
İslam, La ilahe illallah Muhammedun Rasulullahın manasını, onu bozan amelleri, şirkten kaçınmayı, tagutları tekfir etmeyi ve böylece Allah (c.c)ı birleyip Ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı bilmeksizin sadece dille telaffuz etmekten ibaret basit bir kavram haline gelmiştir.Bu sapık fikir sebebiyle yery..
7,20 TL 20,00 TL
Marka: Ankara Okulu Yayınları Ürün Kodu: 9789944162784
Diğer semavî dinlerde de var olan dünyevileşme sorununa İslamın sunacağı modelin ayrı bir önemi olsa gerektir. İslamın tabiatı gereği Hıristiyanlığın geçirdiği tarihi süreci yaşamadığı için dünyevileşmeye geçit vermeyeceği düşünülse de, dünyevileşme sorununu gören Müslüman bireyin kendi dininin bir ..
30,80 TL 44,00 TL
Marka: Eskiyeni Yayınları Ürün Kodu: 9786055978068
Bu kitapta, bugün bilinen en basit, en ilkel dini ve onun esaslarını keşfetmek ve çözümlemek hedeflenmiştir. Bir dini sistem, şu iki koşulu yerine getirdiğinde onun gözlemlenebilir en ilkel din olduğu söylenebilir: Birincisi, bu dini sistemin organizasyonlarının basitliği, başka hiçbir toplumda bulu..
42,00 TL 60,00 TL
Marka: M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Ürün Kodu: 9789755484297
Dinler, sadece inançlar ve ibadetlerden ya da ritüellerden ibaret sistemler değildir. Onlar, ortaya çıktıkları tarihî ortam, kültürel şartlar ve medeniyetler ile etkileşim içerisinde varlıklarını devam ettiren en önemli müesseselerdir. Bu nedenle, dinler incelenirken onların yaşadıkları tarihi ortam..
19,88 TL 28,00 TL
Marka: Festival Yayıncılık Ürün Kodu: 9786059322232
Bu eser, günümüzde yaşayan dinleri konu edinmekte ve onların tanıtılmasını hedeflemektedir. Günümüz teknolojisi; dünyayı küçültmüş, insanların birbiri hakkında bilgi edinme yollarını ve imkanlarını arttırmıştır. Yeryüzünde yaşayan yaklaşık 9 milyar civarında insanın 7 milyardan fazlası şu veya bu di..
42,00 TL 60,00 TL
Marka: Gelenek Yayıncılık Ürün Kodu: 9786054810000
Dinler tarihi, varoluşluluğun ruhi ve fikri açıdan olgunlaşma aşamalarını, bu aşamaların çeşitli şekilde ortaya çıkan belirtilerini her yönüyle göstermesi açısından en fazla üzerinde durulması gereken bir bilim dalı. Varoluşun ilk devirlerinden, günümüze kadar inanç ve ibadet alanında gerçek inançla..
42,00 TL 60,00 TL
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 52 (5 Sayfa)