Menu
Your Cart

Yeditepe Yayınevi

Yeditepe Yayınevi,Kitap Plaza
Marka: Yeditepe Yayınevi Ürün Kodu: 9786055200589
Bu kitap İslâm coğrafyacılığının altın çağı olan X. yüzyıl coğrafyacılarından Nusaybinli Ebu'l Kasım İbn Havkal'in Sûrat el-Arz (Yer'in Haritası) adlı eserinin tercümesidir. Eseri İslâm dünyasının tam bir ayrıntılı coğrafyasıdır. Ancak teknik bir coğrafyadan ziyade bir seyahat kitabıdır. Anlattığı..
28,00 TL 40,00 TL
Marka: Yeditepe Yayınevi Ürün Kodu: 9786054052011
-İstanbul kuşatmasını anbean yaşayan tarihçilerin anlatımları ışığında Fetih esnasında İstanbul´da yaşananlar -Şehrin saldırılara karşı aldığı önlemler nelerdi? -Fatihin ordusunda çok sayıda bulunan Rum ve diğer milletlerden Hristiyan askerlerin durumu -Zağanos Paşa´ya muhalif olanların kuşatma hakk..
16,10 TL 23,00 TL
Marka: Yeditepe Yayınevi Ürün Kodu: 9786052070932
Ahmed Cevdet Paşa, Tanzimat'tan sonraki hemen hemen bütün olayların içinde bulunan, kendisine her konuda başvurulan bir devlet adamıdır. Aynı zamanda geniş tarih bilgisine ve sosyal kültüre sahip olması bu eserin önemini artırmış ve o dönem için bir belge niteliğini kazanmıştır. Bu eserde, Osmanlı p..
91,00 TL 130,00 TL
Marka: Yeditepe Yayınevi Ürün Kodu: 9786055200817
Anlaşılıyordu ki aziz ve bedbaht Türklüğün alnına yazılmış olan elemine yeni bir satır ilave için bütün cihan birbiriyle müsabaka ediyordu. Fakat Türkler artık o kadar çok bedbaht ve müteellim oldular ki bu elem destanına yeni bir satır ilave ettirmemek için yok olma tehlikesini bile göze almışlardı..
11,20 TL 16,00 TL
Marka: Yeditepe Yayınevi Ürün Kodu: 9786059787505
"1 Eylül 1973 'de Kıbrıs Türkü'nün can ve mal emniyetini sağlamak ve Mağusa Kalesi'ni elde tutmak üzere gizli bir görev ile Topçu Kıdemli Üsteğmen Oğuz Kalelioğlu Kıbrıs'a gönderildi. Mağusa'da Namık Kemal Lisesi'nde Sadi Bey ismi ile tarih öğretmeni olarak göreve başlayan bu Türk Mukavemet Teşkilat..
21,00 TL 30,00 TL
Marka: Yeditepe Yayınevi Ürün Kodu: 9789756480281
II. Abdülhamid, emperyalist güçlerin Osmanlı Devleti´ni kesin olarak parçalamaya ve Türkleri Avrupa´dan ve giderek Anadolu´dan söküp atmaya karar verdikleri bir dönemde tahta çıkmıştı. Sultan, bu zorlu dönemde ülkenin parçalanmasının önüne geçmeye çalışarak Osmanlı Devleti´nin siyasi ve iktisadi güc..
22,40 TL 32,00 TL
Marka: Yeditepe Yayınevi Ürün Kodu: 9786055200619
1897 yılından 1922 yılı sonuna kadar Türk milleti, uzun bir savaş dönemi yaşadı. Bu savaşların tarihimizde önemli yeri vardır. Bu bakımdan, ?20. Yüzyılda Osmanlı Devleti" adı altında yayınladığımız kitabımızda savaşlara ön planda yer vermiş bulunuyoruz. Bunun bir nedeni; siyasî tarih kitaplarında kı..
35,00 TL 50,00 TL
Marka: Yeditepe Yayınevi Ürün Kodu: 9786057800008
Hurşid Paşa, Sultan 2. Abdülhamid döneminin önde gelen üst düzey askeri erkanından olup, 31 Mart İsyanı'nı bastırmak için gelen Hareket Ordusu'na, hükûmet kanadından gönderilen Nasihat Heyeti'nde ve 31 Mart yargılamalarında Divan-ı Harb-i Örfîlerde görev almış; daha sonra Sultan 5. Mehmet Reşad'ın b..
15,40 TL 22,00 TL
Marka: Yeditepe Yayınevi Ürün Kodu: 9786052070550
Atatürk, Hacettepe ve Harvard Üniversitelerinde uzun yıllar Özbekçe, Osmanlı Türkçesi ve Dîvan Edebiyatı dersleri vermiş; edebiyatı, felsefe ve mitoloji ışığında inceleyerek yeni bir ekol oluşturmuş klasik Türk edebiyatının önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Gönül Tekin'e armağan edilen bu kit..
98,00 TL 140,00 TL
Marka: Yeditepe Yayınevi Ürün Kodu: 9786054052486
II. Abdülhamid tarikatlara özel bir önem vermiş, bunların yemek ve aydınlanma gibi masraflarını bizzat kendi karşılamış, harap halde olan tekkelerin onarımlarını yaptırıp, tarikat büyüklerinin türbelerini tamir ettirmişti. Arap vilayetleri ve Afrikadaki nüfuzlu tarikat şeyhlerine nişan ve rütbeler i..
11,20 TL 16,00 TL
Marka: Yeditepe Yayınevi Ürün Kodu: 9786052070819
Kadim devlet geleneklerinde, tecrübeye dayanan bilgilerin dışında, teorik bir siyasi doktrin mevcut olmadığından devlet, hükümdarın güç ve otoritesinden başka bir şey değildir. Adaletin tesisi ve uygun siyaset, hükümdarın şahsi ve ahlaki meziyetlerine dayanır. Geçmişte bilginler, hükümdarların yanlı..
21,00 TL 30,00 TL
Marka: Yeditepe Yayınevi Ürün Kodu: 9786054052929
1878'de Avusturya idaresine bırakılmak, Boşnakların zihin dünyasını alt üst etmişti. Osmanlılar Balkanlardan çekilmekteydi ve bir Müslüman topluluk olarak Avrupa'nın orta yerinde savunmasız kaldıklarını düşünmekteydiler. Osmanlıların yeniden döneceklerini beklemek yüreklerine su serpiyordu aslında. ..
17,50 TL 25,00 TL
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 366 (31 Sayfa)